O2103005 Creating learning opportunities with young learners

Creating learning opportunities with young learners
Mér, 20/10/2021 - 18:17
Curso O2103005

Código do curso: O2103005 

Título: Creating learning opportunities with young learners

Modalidade: presencial

Horas presenciais: 12

Horas non presenciais: 0

Horas totais: 12

Prazas: 15

Temporalización e horario:  21 de outubro; 4,18 de novembro e 2 de decembro en horario de 17:30 a 20:30 no CFR de Ourense.

Destinatarios:  

  • Mestres. Educación infantil
  • Mestres. Educación Primaria
  • Mestres. Lingua estranxeira: Inglés

 Observacións: Hai que ter un nivel B2 de inglés.

Obxectivos: 

  1. Analizar distintas contornas de aprendizaxe cun enfoque CLIL en educación infantil e primaria.
  2. Favorecer a comunicación a través da conversa, da dramatización, da música, do xogo e do traballo en equipo.
  3. Enriquecer as boas prácticas xa asentadas introducindo recursos novos cun enfoque CLIL.

Contidos:

  1. Estratexias comunicativas eficaces a través da dramatización, da música e do xogo.
  2. Metodoloxías activas cun enfoque CLIL.
  3. Boas prácticas na aula CLIL.

Relatora: Silvia Iglesias González

Asesora responsable da actividade: Carmen Calleja Lameiras (ccallejalameiras@edu.xuntal.gal)