Resolución do 8 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial no curso académico 2021/22

Mér, 08/09/2021 - 19:22

Resolución do 8 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial no curso académico 2021/22.