Sorteo das vogalías dos tribunais cualificadores do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas

Ven, 04/06/2021 - 12:51

De acordo co establecido na base quinta da Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG do 22 de xuño) pola que se convocou o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, e no apartado cuarto da Resolución do 7 de maio de 2021, pola que se fai pública a data do sorteo e a composición dos tribunais cualificadores, realizouse o sorteo dos/as vogais que formarán parte dos tribunais cualificadores deste procedemento.

Xúntase o resultado do sorteo público dos/as vogais que tivo lugar o día 3 de xuño de 2021, ás 9.00 horas na Sala B da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

 

PDF icon Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG)

PDF icon Corrección de erros da Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG)

PDF icon Resolución provisional de admitidos e excluídos

PDF icon Listaxe provisional admitidos

PDF icon Listaxe provisional excluídos

PDF icon Resolución do 7 de maio de 2021. Data do sorteo e composición dos tribunais (DOG)

PDF icon Resultado do sorteo dos tribunais cualificadores

PDF icon Composición dos tribunais cualificadores

PDF icon Resolución baremación provisional

PDF icon Baremo provisional (corrixido)

PDF icon Instrucións para a presentación dos méritos alegados nas subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II

PDF icon Criterios de baremacion subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II

PDF icon Resolución 05-11-2021 baremo provisional 3.2.1 e 3.2.4

PDF icon Anexo Baremo provisional 3.2.1 e 3.2.4

PDF icon Resolución pola que se fan públicas as puntuacións definitivas

PDF icon Anexo I do baremo definitivo

PDF icon Anexo II do baremo definitivo

PDF icon Resolución do 1 de decembro de 2021 definitiva de admitidos e excluídos

PDF icon Anexo I: Listaxe definitiva de persoas admitidas no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de PES, APD e EOI

PDF icon Anexo II: Listaxe definitiva de persoas excluídas no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de PES, APD e EOI

PDF icon Aprobados do procedemento selectivo. Orde do 9 de febreiro de 2022 (DOG)

PDF icon Anexos coa relación definitiva de persoas seleccionadas ordenada por corpos, quendas e especialidades

PDF icon Acordo do 21 de febreiro de 2022

PDF icon Relación de puntuacións definitivas obtidas polo persoal participante, desagregadas por apartados, epígrafes e subepígrafes, ...

PDF icon Orde do 12 de abril de 2022 pola que se modifica o anexo I da Orde do 9 de febreiro de 2022 (DOG)