Resolución definitiva dos centros seleccionados do Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2020 para os centros docentes públicos durante o curso escolar 2019-2020

Lun, 21/12/2020 - 12:48
i

Xúntase a Resolución definitiva do 18 de decembro de 2020, pola que se fai pública a relación de centros premiados conforme ao disposto no apartado 7 da Resolución do 29 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2020 para os centros docentes públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2019/20.