Título node Learning object

Pornografía y educación afectivosexual
Ven, 27/11/2020 - 10:09
portada

A editorial Octaedro acaba de publicar a obra "Pornografía y educación afectivosexual". A coordinación da obra está a cargo de Teresa Facal Fondo, Carlos Rosón Varela e Lluís Ballester Brage. O libro-informe é o resultado dun estudo realizado polas universidades de Illes Balears e Santiago de Compostela, en colaboración da rede de ONG "Jóvenes e Inclusión" e o Centro FAIA de investigación entre alumnado universitario de 18 a 26 anos. A obra está dispoñible en formato físico e dixital.

Entre a información que achega este estudo, recóllese que o 90% do alumnado masculino universitario considera que a pornografía é fiel á sexualidade real.