A oferta para o vindeiro curso consolida a FP Dual, abrindo matrícula en 56 destes proxectos, entre eles o de termalismo

Tamén se implanta un ciclo de FP Dual en Calzado e complementos de moda
Ademais ofértanse 5 cursos de especialización para alumnado xa titulado
Xov, 25/06/2020 - 11:28

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no DOG a oferta de Formación Profesional para o curso 2020/2021, na que se consolida a FP Dual. Nesta modalidade ábrese matrícula en 56 destes proxectos, entre eles o de grao superior en Termalismo e Benestar, que se implantará no CIFP A Farixa.

Trátase dun título deseñado polo Ministerio de Educación e Formación Profesional a petición de Galicia, que se implanta por primeira vez na Comunidade galega e nunha zona con tradición neste sector, Ourense.  A competencia xeral do ciclo é a de xestionar servizos relacionados co termalismo e o benestar, aplicando técnicas de hidrocinesia, técnicas hidrotermais, masaxes estéticas e programas de acondicionamento físico na auga, consonte protocolos establecidos, dinamizando as actividades personalizadas programadas e orientándoas cara á mellora da calidade de vida e da saúde. O obxectivo é conseguir a satisfacción das persoas usuarias e asegurar a prestación do servizo en condicións de calidade, seguridade e protección ambiental.

Así mesmo, no IES a Pinguela de Monforte de Lemos ofértase o novo ciclo de grao medio de Calzado e complementos de moda. A súa  competencia xeral é realizar as operacións de corte de peles e materiais para a ensamblaxe, a montaxe e o acabamento, de xeito industrial e á medida, de calzado estándar, ortopédico e para espectáculos, e de complementos de moda. As persoas tituladas neste ciclo poderán traballar en empresas e talleres de fabricación industrial de calzado e artigos de marroquinaría dedicadas á preparación, o corte de materiais, a ensamblaxe, a montaxe e o acabamento de calzado e complementos de moda; así como en establecementos dedicados á elaboración artesanal de calzado á medida, ortopédico e para o espectáculo.

Ademais, a oferta inclúe a implantación de 5 cursos de especialización, dirixidos a alumnado xa titulado.

A oferta de prazas, na que se poderá formalizar a matrícula a partir de hoxe mesmo, contempla 29.178 prazas en primeiro curso en centros públicos (en números moi similares ao curso anterior), en 1.188 ciclos e programas formativos autorizados. Delas, 21.412 forman parte do réxime ordinario –8371 en grao medio, 8991 en grao superior, 3510 en FP Básica e 540 en programas formativos para persoas con necesidades específicas de atención educativa-, mentres que outras 4.198 son do réxime modular para persoas adultas –2.118 grao medio e 2.080 en grao superior-, e 2800 do réxime modular a distancia –1.000 en grao medio e 1.800 en grao superior-.

No referido á FP Dual  ofértanse un total de 768 prazas (375 en grao medio e 393 en grao superior). Así, do total dos 56 novos proxectos, na provincia da Coruña entrarán en funcionamento 22 proxectos de FP Dual, na de Lugo 12, na de Ourense 7 e na de Pontevedra 15.

Modificacións

Como é habitual, a oferta de FP flutúa para adaptarse ás necesidades do tecido produtivo e ás características da poboación de cada zona, o que supón unha oportunidade laboral para os titulados. Deste xeito, o novo mapa contempla cambios en diferentes centros, a maiores das novas incorporacións en materia de FP Dual. A relación de ciclos pode consultarse xa en www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp .

Os proxectos de FP Dual que abren matrícula para o vindeiro curso 2020/2021 amósanse nas seguintes táboas:

Concello

Centro

Grao

Ciclo

Empresas

Carballo

IES Monte Neme

Superior

Mecatrónica industrial

Calvo Conservas, S.L

Glaucor Ingenería, SA

Maquinaria Agrícola Cancela, S.L

Sogama

Unión Empresas Madereras

Coruña, A

CIFP Someso

Medio

Carrozaría

Breogán Motor, S.L.

Medio

Mecanizado

Industrias Cee S.L.

Maximino Seoane S.L.

Mecanizados Moan S.L.L.

Tumbadoiro S.L.

Medio

Soldadura e caldeiraría

Industrias Cee S.L.

Jesús Riveiro S.L.

Mecanizados Moan S.L.L.

Montajes Mecánicos de Galicia, S.L.

Talleres Antonio Arijón S.L.

IES Fernando Wirtz Suárez

Superior

Desenvolvemento de aplicacións web

Auditoría y Gestión Empresarial Optimizada, S.L

Indra Sistemas, S.A

Sudespacho Cloud, S.L

IES Ramón Menéndez Pidal

Medio

Comercialización de produtos alimentarios

Centros Comerciales Carrefour, S.A

Distribuciones Froiz, S.A.U

El Corte Ingles, S.A

Mercartabria S.L

Vego Supermercados, S.A

Superior

Transporte e loxística

Comercial Malasa, S.L.

Lidl Supermercados S.A.U.

MEDIA MARKT A CORUÑA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO S.A.

Media Markt E-285 Vídeo-TV-Hifi-elektro-computer-foto, S.A. Ferrol

Panvelpa, S.L

Schenker logistic, SAU

Ferrol

CIFP Ferrolterra

Medio

Electromecánica de maquinaria

Gam España Servicios de Maquinaria S.L.U.

Superior

Construcións metálicas

Windar Offshore, S.L

Superior

Deseño e amoblamento

Carpintería de madera Cardifer S.L.U.

José Luis Naveiras Fraga

Noa madera creativa S.L.

Severiano Artesania S.A.U.

Superior

Mecatrónica industrial

Navantia S.A. SME

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Superior

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Navantia S.A. SME

Pontes de García Rodríguez, As

IES Plurilingüe Castro da Uz

Medio

Soldadura e caldeiraría

Acebrón Calderería, S.A

Fitter Montajes Estructurales, S.L

Prometal Tecnología e Innovation, S.L

Ribeira

CIFP Coroso

Medio

Elaboración de produtos alimentarios

Ángel López Soto, S.L

Ignacio González Montes, S.A

Salica, Alimentos Congelados, S.A.

Medio

Instalacións de produción de calor

Alberto Joaquin Sampedro Martínez

Boiresa e Hijos, S.L

Comercial Rubel, S.L

Eduardo Varela e Hijos, S.L

Electro Vidal e Hijos, S.L

Foelca Energías S.L

Instalaciones Fontami, S.L

Instalaciones Herfer, S.L

Jose Manuel Martínez Mariño

Multiservicios Riveira, S.L

Obras y Servicios Lijó, S.L

Satas Barbanza, S.L

Socogas, S.A

Tecnifon Barbanza, S.L

Superior

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

Aluminios Cortizo, S.A.U

Amegrove S. Coop Galega

Ángel López Soto, S.L

Conservas Ria de Arosa, S.L

Ignacio Gónzalez Montes S.A. (IGNOSA)

JJ Chicolino, S.L.

Porexgal, S.L.

Tecfrisa Instalaciones e Ingenería S.L

Santiago de Compostela

CIFP Compostela

Superior

Dirección de cociña

Álvaro Vilasante Armas

Amodiño, eche o que hai, S.L.

Cocinacavok, S.L.

Daporta Castro, S.L.

Eirado da Leña S.L.

Fogón Retiro da Costiña, S.L

Francisco Lopez Restaurante España, S.L.

Gastronomía Raiana, S.L.

Gastrourense, S.L

Gómez Fraga, SPC

Kebab de Pulpo, S.L

Lucia Freitas, S.L

Pepe Vieira, S.L.U

Restaurante Solla, S.L

Salitre de Barizo, S.L.U

Superior

Dirección de servizos de restauración

Álvaro Vilasante Armas

Amodiño, eche o que hai, S.L.

Cocinacavok, S.L.

Daporta Castro, S.L.

Eirado da Leña, S.L.

Fogón Retiro da Costiña, S.L

Francisco Lopez Restaurante España, S.L.

Gastronomía Raiana, S.L.

Gastrourense, S.L

Gómez Fraga, SPC

Lucia Freitas, S.L

Maruja y Granuja, S.L.

Pepe Vieira, S.L.U

Restaurante Solla, S.L

Salitre de Barizo, S.L.U

CIFP Politécnico de Santiago

Superior

Mecatrónica industrial

Financiera Maderera, S.A.

IES Lamas de Abade

Medio

Coidados auxiliares de enfermaría

Geriatros, S.A.U

Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U

IES San Clemente

Superior

Desenvolvemento de aplicacións web

Ava Soluciones Tecnólogicas S.L.

Co-comm Servicios Telecomunicaciones S.L.

Consultoría Gestión y Proceso de Datos S.L.

Dimensiona Consultoría Tecnolóxica S.L.

Natica Sistemas de Información S.L.

Ozono Multimedia S.L.L.

Zadia Software S.L.

Zas

IES Maximino Romero de Lema

Superior

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Imatia Innovation, S.L

Chantada

IES Val do Asma

Superior

Administración e finanzas

Citadel, S.L.U

Superior

Desenvolvemento de aplicacións web

IGM Web, S.L.

Roomleader, S.A

Lugo

CIFP As Mercedes

Superior

Automoción

Centro Técnico de Maquinaria Forestal, S.L

Duran Maquinaria Agricola, S.L.

Guifor Noroeste, S.L

Hermanos Toimil García, S.L

Hitraf, S.A

Manto Maquinaria, S.L.

Maquinaria Agricola del Noroeste, S.L.

Millares Torron, S.L.

Superior

Xestión de vendas e espazos comerciais

Arenal Perfumerías S.L.U

CIFP Politécnico de Lugo

Medio

Construción

Acasti Reformas, S.L.

Construcciones Mourelle

Garvi Lugo Construcciones Proyectos y Reformas, S.L

Manuel Santos Gómez

Obras y reformas Construmen S.L

Obras y Reformas Lugo, S.L

Odegal, S.L

Oribio Construcciones y contratas, S.A

Pele Design and Retail, S.L

Reformas y Sistemas de Galicia, S.L

Ruben López Barreiro

Superior

Construcións metálicas

Alfedro Vidal Vallejo

Ben Alonso, S.L.

Benferreiro, S.L.

Carrocerías Hermanos Rega, S.L

Cidega-Inox, S.L.

Garrido Carrocerias, S.L.

Maquinaria Agrícola Indusagri, S.L.

Montajes Metálicos Ingalux, S.L.

TALLERES DOVAL, S.L

Superior

Proxectos de edificación

Acasti Reformas, S.L.

Arturo Silvosa Perez, S.L.

Ben Alonso, S.L.

Ceres Gestión Sectorial, S.L.

Equaltecnia, S.L.

Ingeniería Insitu, S.L

Ingenieria Y Desarrollos Del Norte, S.L.

José Manuel Pérez Pérez y Natalia Díaz López, U.T.E.

Monsa Urbanismo, S.L.

Obras y reformas Construmen S.L

Oribio Construcciones y contratas, S.A

Pele Design and Retail, S.L

Proeste Ingeniería, S.L.

IES Sanxillao

Superior

Dobre titulación en Dirección de cociña e en Dirección de servizos de restauración

Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L

Mondoñedo

IES Plurilingüe San Rosendo

Medio

Aproveitamento e conservación do medio natural

Carronza, S.L

Forestal Díaz Casariego, S.L

Maderas Aljalex, S.L

Maderas Díaz Ramos, S.L

Maderas Masma, S.L

Maderera de Cospeito, S.L

Tojeiro y Vidal, S.L

Viveros Costa de Lóngara, S.L.L

Viveros y Servicios Forestales Caselas, S.L

Monforte de Lemos

IES A Pinguela

Medio

Calzado e complementos de moda

Codeor, S.L

Curtidos Galaicos, S.L (Curgal)

Eferro

Guarnicionería Hermanos Gómez

Industrias Losal, S.L (Calzados Losal)

Superior

Estilismo e dirección de peiteado

Alba Dobao Vega

Artelis, C.B

Catalina Fernández López

Ernesto Taboada Senaz

Eva Pérez Belón

Manuel Rodríguez López

María Azucena Moure Chaos

María Jesús Vázquez López

Montserrat Aparicio Castro

Paula Rodríguez Núñez

Remedios Fernández Moure

Sonia Rodríguez Rodríguez

Tamara Vázquez Tajes

Virginia González Martínez

Zote Peluqueros,S.L.

Ribadeo

CFEA Pedro Murias

Medio

Aproveitamento e conservación do medio natural

Varias empresas

Carballiño, O

IES Manuel Chamoso Lamas

Superior

Automatización e robótica industrial

Asistencia y soluciones de arquitectura e ingeniería,  S.L.

Conductores eléctricos Revi, S.A.

Gorgoso Electricidad, S.L

Hidráulica Gómez, S.L.

Leiva y Lorenzo, S.L.

Megodeza, S.L.U.

Ourenlift, S.L.

TECGLASS S.L.

Ourense

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Medio

Coidados auxiliares de enfermaría

Geriatros, S.A.U

Gero Vitalia Ourense, S.L

Superior

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Imatia Innovation, S.L

Redegal, S.L

Viewnext, S.A

CIFP A Farixa

Superior

Termalismo e benestar

Caldaria S.L.U.

Castilla Termal S.L.

Davandoira S.L.

Eurostars Hotel Company, SLU

Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L

CIFP Portovello

Medio

Comercialización de produtos alimentarios

Atlántica Saga Ourense, SLU

Centros Comerciales Carrefour, S.A

Distribuciones Froiz, S.A.U

Ignacio de las Cuevas, S.A

Vego Supermercados, S.A

Vilamarín

IES de Vilamarín

Medio

Xardinaría e floraría

Carlos Domínguez Rodríguez

Jesús Iglesias González

Sven Dieter Adler

Viveros Mende, S.L

Xinzo de Limia

IES Cidade de Antioquía

Medio

Produción agropecuaria

Agrocebola S.L.

 

Amador Díaz Penín

Avelino Santana García

Camilo Maus Pérez

Cooperativas Ourensanas S.C. Galega

José Ángel Sotelo Castro.

Luisa Mayo Alonso

Montero S.C.

Postoiro S.Coop Galega.

Roberto Fiz Mayo

Roberto Nieto Limia,

Estrada, A

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

Medio

Instalación e amoblamento

Martínez Otero Contract, S.L

Guarda, A

IES A Sangriña

Medio

Carrozaría

Celtamotor, S.L

Codelauto, S.A.

Iago Arias Amador

Pablo Delgado Fernández

Talleres García Barreiro, S.L

Talleres MV Rosal, S.L

Talleres Sport Novas, S.L.

Val Motor Sociedade Cooperativa Galega

Marín

IES Chan do Monte

Medio

Instalacións de produción de calor

 Pontevedra Climatización

Asistencia y Soluciones de Arquitectura e Ingenería, S.L

Consulting de Ingenería e Instalaciones, S.L (Riobo Consulting)

Deseño, Enxeñeria e Xestión de Obras, S.L

Investigacion y Desarrollo del Lérez

Ken Fri Energy Pack , S.L

Samuel Casado Antón

Sanxenxo Agua y Calor

Sociedad Gestora de Mantenimiento Instalaciones y Proyectos, S.L

Moaña

IES Plurilingüe A Paralaia

Superior

Automatización e robótica industrial

Daser Automatismos, S.L.

Emenasa Industria y Automatismo, S.A.

Fase Service Partner, S.L.

Ingeniería Gallega de Sistemas Automatizados, S.L.

Montajes Eléctricos Galicia, S.L.

Nodosa, S.L

Nodosafer, S.L

Ponteareas

CIFP A Granxa

Medio

Aceites de oliva e viños

Adega Terra de Asorei, S.L

Adegas Condes de Albarei, S.A

Bodegas Altos de Torona, S.L

Bodegas As Laxas, S.A

Bodegas Marques de Vizhoja, S.A

Quinta  Couselo, S.L

Señorío de Rubiós, S.L

Pontevedra

IES Luís Seoane

Medio

Comercialización de produtos alimentarios

 

Auchan Retail España, SLU

Centros Comerciales Carrefour, S.A

Distribuciones Froiz, S.A.U

Vego Supermercados, S.A

Valga

IES de Valga

Medio

Soldadura e caldeiraría

Alfogar, S.L

Barton Maquinaria, S.L

Gama e Hijos, S.L.

Ingeniería y Montajes Rías Bajas, S.A.

Rotogal, S.L

Sistemas Técnicos de Accesorio e Componentes, S.L.

Thune Eureka, S.A.

Vigo

CIFP Manuel Antonio

Medio

Elaboración de produtos alimentarios

Pescanova España, SL

Superior

Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns

CZ Veterinaria S.A.

Lonza Biologics Porriño S.L.

CIFP Valentín Paz Andrade

Medio

Instalacións de produción de calor

Axis Soluciones Integrales, S.L

Blanco Efinort, S.L

Control de Instalaciones Vigo, S.L

Costas y Otero, S.L

Electricidad Joyma S.L.

Fontanería Sito, S.L

Gago Calefacción Fontanería y Gas, S.L

Hijos Adonis Pérez, S.L

Insogal, S.L

Instalaciones Otero Lemos, S.L

Instalaciones Val Miñor, S.L

LCH Instalaciones Ponteareas

Oteyco Mantenimiento, S.L

Peleteiro Instalaciones, S.L

Renovables del Atlántico, S.L

Teletecnik Galicia, S.L

Medio

Soldadura e caldeiraría

Construcciones Técnicas en Acero de Gondomar, S.L.

Nodosa, S.L

Pipeworks, S.L

Talleres Campiños, S.L.

Urkira OX, S.L

IES A Guía

Medio

Comercialización de produtos alimentarios

Auchan Retail España, SLU

Centros Comerciales Carrefour, S.A

Distribuciones Froiz, S.A.U

El Corte Ingles, S.A

Pontevicus, S.L.U

Superior

Xestión de vendas e espazos comerciais

Arenal Perfumerías S.L.U

IES de Teis

Superior

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Imatia Innovation, S.L

IES Ricardo Mella

Medio

Coidados auxiliares de enfermaría

Geriatros, S.A.U

 

Cursos de especialización

Os cursos de especialización son novas ensinanzas de FP, que veñen complementar a formación incluída nos ciclos formativos de grao medio e de grao superior. Para acceder a eles é preciso cursar e superar previamente un ciclo formativo.

A diferenza dos ciclos formativos que dan lugar a un título oficial do sistema educativo, ás persoas que superen estes cursos expediráselles unha certificación académica que complementa a formación o título que se require para o acceso. A duración dos curso de especialización está fixada entre 300 horas e 720 horas, e por tanto a formación asociada realízase durante unha parte do curso escolar. Algúns dos cursos de especialización incorporan o módulo de Formación en centros de traballo (FCT) que tamén inclúen todos os ciclos de FP.

A oferta de cursos de especialización para o vindeiro curso é a seguinte:

Concello

Centro

Curso de especialización

Horas

Santiago de Compostela

CIFP Politécnico de Santiago

Ciberseguridade en entornos das tecnoloxías de operación

720

Ferrol

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Ciberseguridade nos entornos das tecnoloxías da información

720

Lugo

CIFP As Mercedes

Dixitalización do mantemento industrial

600

Ourense

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Cultivos celulares

600

Vigo

IES Politécnico de Vigo

Fabricación intelixente

600