Deixadas sen efectos as axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2020 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Mar, 23/06/2020 - 10:41
s

Orde do 12 de xuño de 2020 pola que se deixa sen efecto a Orde do 2 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para realizar actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (Diario Oficial de Galicia número 50, do 13 de marzo), como consecuencia da situación provocada polo COVID-19.