Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Corrección de erros da Resolución do 3 de xuño pola que se modifican as datas e os prazos establecidos na Resolución do 20 de xaneiro pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos

Mar, 09/06/2020 - 13:42

Corrección de erros. Resolución do 3 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifican as datas e os prazos establecidos na Resolución do 20 de xaneiro de 2020 pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.