Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PTs (591), especialidade operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios (214)

Mar, 02/06/2020 - 11:01

Resolución do 2 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional (591), especialidade operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios (214).

  • Prazo de reclamacións cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución