Proposta de resolución do 29 de xullo de 2011 pola que se fai pública a relación definitiva do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por estudos para o curso 2011/2012

Ven, 29/07/2011 - 09:38

Xúntase a proposta de resolución do 29 de xullo de 2011 pola que se fai pública a relación definitiva do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por estudos para o curso 2011/2012