Resolución do 20 de xullo de 2011 pola que se anuncia a publicación das puntuacións definitivas da fase de concurso do procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades

Xov, 21/07/2011 - 11:53

Xúntase a Resolucióndo 20 de xullo de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se anuncia a publicación das puntuacións definitivas da fase de concurso do procedemento selectivo para ingreso no corpo demestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do antedito corpo da Comunidade Autónoma, convocado por orde de 8 de abril de 2011