Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Actividades de formación en linguas estranxeiras alumnado 2019. Relación de persoas beneficiarias e importe das axudas concedidas

Xov, 24/10/2019 - 13:23

Publicación da relación de persoas beneficiarias e do importe das axudas concedidas, segundo o indicado no artigo 11.1 da Orde de convocatoria, ordenadas por apelidos e nome.