Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Plan anual de formación do profesorado 2011/2012

Lun, 11/07/2011 - 10:21

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para  o curso 2011/2012. Este documento integra a oferta de actividades de formación e responde ás necesidades e demandas do profesorado ao que vai dirixido, así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria prioriza.