Proposta de concesión das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral, modalidade A, nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2019

Ven, 20/09/2019 - 09:51

Xúntase a Proposta de concesión das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral, modalidade A, nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2019.

  • Próxima publicación no DOG