Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos

Xov, 11/04/2019 - 14:28

Resolución do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convo ca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111).

  • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo