Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convocatoria do concurso público de méritos para cubrir postos de directores dos centros de formación e recursos e de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos

Lun, 13/06/2011 - 09:05

Xúntase a Orde do 3 de xuño de 2011 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de directores dos centros de formación e recursos e de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.

  • O prazo de presentación de instancias e documentos será de quince días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.