Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para especialistas de nacionalidade estranxeira para impartir chinés (592004)

Lun, 25/02/2019 - 15:18

Resolución do 22 de febreiro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración dunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004).