Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Apertura dunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés

Ven, 25/01/2019 - 13:34

Resolución do 25 de xaneiro de 2019, do Director xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración dunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004).

  • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución