Resolución definitiva de centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2018/2019

Mar, 24/07/2018 - 13:07

Resolución definitiva do 24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a listaxe de centros docentes seleccionados  para desenvolver no curso 2018/19 o programa Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade, conforme ao disposto na resolución do  o disposto na resolución do 12 de abril de 2018 da Dirección Xeral de educación, Formación Profesional e innovación Educativa para a selección  de centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria qque desexen participar no programa " Educación Responsable: programa  para o desenvolvemento da educación emocional  social e da creatividade"