Campaña Ver para Aprender
Ven, 16/03/2018 - 13:50

Ver para Aprender é unha campaña  360 º,  que  busca  concienciar  a educadores  e  familias  en materia  de saúde visual, á vez que se convida aos pais a que acompañen aos seus fillos, entre 6 e 12 anos, á óptica para unha revisión visual (screening).

Na web www.verparaaprender.es publicaranse os establecementos sanitarios de óptica e dirixirase a profesores e familias para consultar onde realizar este screening visual. Desta forma, as familias e os nenos entrarán en contacto cun profesional da visión con quen resolver as súas dúbidas, poderase discriminar a existencia ou non dun problema visual, realizar unha proba visual nun gabinete e saber finalmente o estado da saúde visual do neno/a.

 

Para máis información:

http://verparaaprender.es/wp-content/uploads/2016/03/Explicaci%C3%B3n-de...