Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Instrucións para o desenvolvemento da proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2017/2018

Ven, 16/03/2018 - 10:29

Xúntase a Resolución do 14 de marzo de 2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2017/2018.