Relación definitiva de centros adheridos na iniciativa "Voluntariado na biblioteca escolar" (Bibliotecas Escolares Solidarias)

Lun, 12/03/2018 - 09:10

Achégase arquivo coa relación definitiva de centros adheridos nesta iniciativa, en tempo e forma, toda vez que fora detectado un erro na listaxe anterior.

Asi, un total de 87 centros que matriculan alumnado de ensino secundario, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial participan nesta iniciativa que se leva a cabo en colaboración coa D.X. de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social.