Borrador da Resolución pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/2018, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/2019
Ven, 09/03/2018 - 12:02

Xúntase o Borrador da Resolución conxunta do ---- de marzo de 2018, da Secretaria Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/2018, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/2019