Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas para impartir docencia do corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de linguaxe musical

Lun, 05/03/2018 - 12:35

Xúntase a Resolución pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo do procedemento para a elaboración da lista de interindiades e substitucións do corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de linguaxe musical, e da relación definitiva de persoas excluídas