Resultado do sorteo anual de letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2018/2019

Mar, 27/02/2018 - 12:34

Xúntase a resolución asinada pola que se fai público o resultado do sorteo anual de letras de prioridade no procedemento de admisión 2018/2019.

  • As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras "Z" e "T"; así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras "C" e "J".