Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2018/2019

Lun, 12/02/2018 - 09:50

Xúntase anuncio asinado correspondente a convocatoria do sorteo anual de letras de prioridade no procedemento de admisión 2018/2019.

Día: 27 de febreiro do 2018
Hora: 10:30 h
Lugar: Sala de Xuntas B da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Edificio Administrativo de San Caetano, 1º andar. Santiago de Compostela