Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Borrador da Orde de convocatoria 2018

Xov, 01/02/2018 - 08:38
Publicado o borrador da Orde de 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018.
Máis información: