Convocatoria das axudas de consolidación e estruturación de unidades de investigación do SUG 2011, formularios e modelos

Mar, 29/03/2011 - 09:14

Xúntase a Orde do 29 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do sistema universitario de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

  • O prazo de presentación de solicitudes será de 31 días naturais contados a partir do día seguinte ao de publicación desta orde no DOG.