Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Adxudicación definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Xov, 27/07/2017 - 08:51

Adxudicación definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización preferente.