Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Lun, 29/05/2017 - 08:45

Xúntase a Orde do 16 de maio de 2017 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

  • O prazo de presentación de solicitudes para tomar parte nesta convocatoria será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia,