Baremo provisional, adxudicación provisional e relación de excluídos do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Mér, 19/07/2017 - 12:47

Baremo provisional, adxudicación provisional e relación de excluídos do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

O prazo para reclamacións e renuncias, é desde o día 20 ao 24 de xullo, ambos incluídos.

As ditas reclamacións e renuncias presentaranse por correo electrónico: persoal.primaria@edu.xunta.es