Bolsas

Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017
Mér, 19/04/2017 - 09:44

Xúntase a Orde do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

  • Próxima publicación no DOG
  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes que contará a partir do día seguinte ao de publicación desta orde no DOG.