Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Xov, 16/03/2017 - 08:30

Xúntase a Orde do 8 de marzo de 2017 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • O prazo de presentación de solicitudes e documentación será de vinte dias naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.