Publicación das puntuacións definitivas e relación de excluídos definitivos na especialidade de Equipos Electrónicos
Mér, 04/01/2017 - 09:00

Achégase o Anuncio do 19 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do corpo de profesores técnicos de formación profesional na especialidade de Equipos Electrónicos (591202), (Diario Oficial de Galicia do 10 de outubro).