Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de Tecnoloxía, Economía, Administración de Empresas, Informática, Operacións de Produción Agraria e Sistemas e Aplicacións Informáticas

Xov, 22/12/2016 - 08:30

Xúntase o Anuncio do 13 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais do corpo de profesores de ensino secundario nas especialidades de Tecnoloxía (590019), Economía (590061), Administración de Empresas (590101) e Informática (590107) e, no corpo de profesores técnicos de formación profesional, nas especialidades de Operacións de Produción Agraria (591216) e Sistemas e Aplicacións Informáticas (591227) (Diario Oficial de Galicia do 10 e 28 de outubro).

  • Contra estas puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais poderá interporse reclamación no prazo de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG