Listado definitivo da bolsa de profesores especialistas para o Ciclo Superior de Mantemento Aeromecánico do CIFP As Mercedes

Mér, 07/12/2016 - 19:11

Listado definitivo da bolsa de profesores especialistas para o Ciclo Superior de Mantemento Aeromecánico do CIFP As Mercedes, convocada por medio de Resolución do 18 de Outubro de 2016 (DOG do 2 de novembro).

Prazo de reclamacións: 1 mes perante o Director Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en Santiago de Compostela.