Resolución do III Concurso de Traballos por Proxectos baixo a coordinación ou coa participación da biblioteca escolar

Xov, 01/12/2016 - 14:11

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 1 de decembro de 2016, pola que se dá a coñecer a relación de traballos seleccionados no III Concurso de Traballos por Proxectos baixo a coordinación ou coa participación da biblioteca escolar, convocado con data do 11 de abril de 2016, no contexto do Plan LÍA de bibliotecas escolares (Lectura, Información, Aprendizaxe).