Puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais nas especialidades de Acordeón, Clave, Instrumentos da música tradicional e popular (Gaita), Instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco,Órgano e Dirección de orquestra

Lun, 07/11/2016 - 08:55

Xúntase o Anuncio do 24 de outubro de 2016,da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades, do corpo de profesores de música e artes escénicas, de Acordeón (594401), Clave (594405), Instrumentos da Música Tradicional e Popular (Gaita) (594413), Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco (594417), Órgano (594420) e Dirección de Orquestra (594421) (Diario Oficial de Galicia do 5 de outubro).

  • Prazo de reclamación de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG