Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución do 3 de decembro de 2010 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao curso 2010/2011

Mér, 15/12/2010 - 09:43

Resolución do 3 de decembro de 2010 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao curso 2010/2011.