Avaliación de diagnóstico 2010

Ven, 15/10/2010 - 09:38

Xúntase a Orde do 6 de outubro de 2010 pola que se regula o desenvolvemento da Avaliación de Diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia e a Resolución do 3 de decembro de 2010 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao curso 2010/2011.