Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de francés, navegacións e instalacións mariñas e procesos e medios de comunicación, fabricación e instalación de carpintería e moble, produción de artes ...

Mar, 15/03/2016 - 08:55

Xúntase o Anuncio do 4 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos/as provisionais nas especialidades de francés (590010), navegacións e instalacións mariñas (590109) e procesos e medios de comunicación (590119), do corpo de profesores de ensino secundario, e nas especialidades de fabricación e instalación de carpintaría e moble (591204), produción de artes gráficas (591223), soldadura (591228) e técnicas e procedementos de imaxe e son (591229), do corpo de profesores técnicos de formación profesional, cuxa apertura foi publicada no Diario Oficial de Galicia do 22 de xaneiro e modificada no do 11 de febreiro.

  • Contra estas puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais poderá interpoñerse reclamación no prazo de dez días naturais, a partir do día seguinte ao dapublicación deste anuncio no DOG,