Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de acordeón, clave, frauta travesa e linguaxe musical

Mér, 24/02/2016 - 09:15

Xúntase o Anuncio do 17 de febreiro de 2016,da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de acordeón (594401), clave (594405), frauta travesa (594410) e linguaxe musical (594460) (Diario Oficial de Galicia do 22 de xaneiro).

  • Contra estas puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais poderá interporse reclamación no prazo de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG, ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.