Obra de ampliación do CIFP Coroso (Ribeira)

Documentación do proxecto.