Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución provisional do 8 de xullo de 2014, pola que se incorporan novos centros á Rede de Centros Plurilingües

Mar, 08/07/2014 - 10:42

Xúntanse as listaxes provisionais de centros admitidos e excluídos á Rede de Centros Plurilingües.

  • Ábrese un prazo de 10 días naturais para facer as alegacións e achegas que se consideren oportunas.