Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolucións dos tribunais polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación e a primeira parte da proba dos aspirantes no procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de PES

Lun, 09/06/2014 - 08:55

Xúntase a Resolución do 6 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo), polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e tamén as datas, as horas e os lugares en que terá lugar a primeira parte da proba.

PDF icon Orde do 17 de marzo de 2014 (DOG)PDF icon Corrección de erros (DOG)PDF icon Vogais que formarán parte dos tribunais que xulgarán o procedemento selectivoPDF icon Resolución do 5 de maio de 2014: Listaxe provisional de admitidos e excluídos (DOG)PDF icon Modelo de reclamaciónPDF icon Data, hora e lugar no que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega (DOG)PDF icon Composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega (DOG)PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES (DOG)PDF icon Datas, horas e lugares nos que se fará a presentación e a primeira parte da proba (DOG)PDF icon Listaxe definitiva admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES (DOG)PDF icon Distribución dos aspirantes definitivamente admitidos entre os distintos tribunais (DOG)PDF icon Corrección de erros á Resolución do 2 de xuño de 2014, pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos (DOG)PDF icon Corrección de erros á Resolución do 2 de xuño de 2014, pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos (DOG)Ficheiro Anexo de alegación de méritos para a fase de concurso (formato odt)Microsoft Office document icon Anexo de alegación de méritos para a fase de concurso (formato doc)PDF icon Orde do 29 de xullo de 2014: Relación do persoal aspirante que superou o concurso-oposición (DOG)PDF icon Orde do 4 de setembro de 2014: Nomeamento de funcionarios en prácticas (DOG)PDF icon Orde do 15 de xuño de 2015: Aptos na fase de prácticas (DOG)PDF icon Orde do 15 de setembro: Nomeamento de funcionarios en prácticas (DOG)PDF icon Orde do 22 de xuño de 2016: Aptos na fase de prácticas (DOG)