"Un modelo de convivencia": 1º premio de innovación educativa 2013
Mar, 11/03/2014 - 16:06
"Un modelo de convivencia"

1º premio ás boas prácticas de innovación educativa 2013.

Modalidade A: Mellora da convivencia nos centros educativos galegos.

Centro educativo: IES Afonso X O Sabio, Cambre, A Coruña.

Descrición: Durante os últimos cursos estiveron poñendo en práctica diversas medidas no centro para conseguir mellorar unha convivencia, que se percibía pola comunidade educativa como un grave problema. Describen as sete iniciativas máis salientables, todas elas de carácter voluntario e con diferente grao de consolidación, pero que como conxunto forman un entramado singular que logrou unha mellora substancial da convivencia.

Arquivos descargables: