Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Ampliación do prazo da convocatoria de selección de centros educativos no proxecto Combas Galicia para o curso 2013/2014

Lun, 28/10/2013 - 14:25

Xúntase a comunicación pola que se resolve a ampliación do prazo de presentación de solicitudes para participar no proxecto  “COMBAS Galicia” para o curso 2013-2014 ata o día 11 de novembro de 2013, dirixidas ao Centro autonómico de Formación e Innovación (CAFI) ou ao Centro de Formación e Recursos (CFR) en cuxo ámbito estea integrado o centro educativo.