Contacto

Servizo de Inclusión, Orientación e Convivencia

Subdirección xeral de Innovación, Orientación e Formación de Recursos Humanos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Edificio Administrativo San Caetano s/n Bq. II - 2º Andar
15781 Santiago de Compostela

Enderezo electrónico:  fse.programaseducativos@edu.xunta.es

Teléfonos:

881 997 096 / 881 996 396 / 981 546 515 / 981 546 510