11/01/2021 | 21:37
Co obxectivo de ofrecer o mellor servizo, os técnicos da Consellería de Educación avaliarán posibles melloras para corrixir distintos aspectos no prego