Aprendizaxe cooperativa

A aprendizaxe cooperativa na actividade física a través do conto motor

ReciclArte

Un proxecto interdisciplinar de quinto e sexto de primaria que rematou como un proxecto de centro

A aprendizaxe cooperativa como ferramenta para a inclusión

O traballo das mestras de apoio ás NEAE dentro da aula ordinaria

Cineando ilusións

Un proxecto de cine en educación primaria